Политика за обработка на личните данни

  I. Въведение
 • От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни, „Аспида“ ЕООД, събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за използването на сайта www.aspida.bg и ги пази отговорно и законосъобразно. Екипът ни е силно ангажиран със защитата на личните Ви данни.
 • II. Идентификационни данни на администратора обработващ лични данни
 • Име: „Аспида“ ЕООД
 • ЕИК: 131577990
 • Данни за кореспонденция
 • E-mail: mail@aspida.bg , aspida_sofia@abv.bg
 • Телефон: +359 88 773 7471
 • III. Цели на обработване на личните данни
 • „Аспида“ ЕООД събира и обработва личните Ви данни във връзка с използване на сайта www.aspida.bg и последващо предоставяне на информация, въз основа на Изрично получено съгласие от Вас като клиент. Личните Ви данни са информация, която служи за Вашата идентификация, използвайки нашите сайт и форма на запитване.
 • IV. Категории лични данни, които ще бъдат обработвани
 • „Аспида“ ЕООД обработва Лични данни като име, фамилия, e-mail, бисквитки и използвани данни.
 • Използване на данни:
 • Събираме информация за начина, по който е достъпна и използвана услугата (“Използване на данни”). Тези данни за използването могат да включват информация като адреса на интернет протокола на вашия компютър (например IP адрес), типа на браузъра, версията на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, времето и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, идентификатори на устройства и други диагностични данни. Бисквитки
 • Използваме “бисквитки” и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме дейността в нашата услуга и да държим определена информация. “Бисквитките” са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат в браузъра ви от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Технологиите за проследяване като сигнали, тагове и скриптове се използват за събиране и проследяване на информация, както и за подобряване и анализ на нашата услуга. Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички “бисквитки” или да посочи кога е изпратена “бисквитка”. Ако обаче не приемате “бисквитки”, може да не сте в състояние да използвате някои части от нашата услуга. Примери за “бисквитки”, които използваме:
 • – Бисквитки за сесии. Използваме “бисквитки” на сесия, за да обслужваме нашата услуга.
 • – Предпочитани “бисквитки”. Ние използваме “Предпочитани бисквитки”, за да запомним вашите предпочитания и различни настройки.
 • – Бисквитки за сигурност. Използваме “Бисквитки за сигурност” за целите на сигурността.
 • Цел, за която се събират данните: Осъществяване връзка с потребителя и изпращане на информация към него, относно негово запитване по някои от продуктите ни или от предоставяните от нас услуги, маркетингови цели. С приемането на общите условия и изпращане на запитване между „Аспида“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме, вашите Лични данни. – чл. 6, ал. 1б – GDPR. Не се събират данни с категория специални данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 . С това съгласие Вие се задължавате да не съхранявате и изпращате такива данни чрез сайта, като например:
 • – данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход;
 • – политически възгледи;
 • – религиозни или философски убеждения;
 • – членство в синдикални организации;
 • – Ваши генетични или биометрични данни;
 • – данни за здравословното Ви състояние;
 • – данни за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация;
 • – данни свързани с Ваши присъди и нарушения;
 • – документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.
 • V. Категории получатели на данните
 • www.aspida.bg е информационна платформа за представяне портфолиото на фирма „Аспида“ ЕООД. Платформата позволява на клиента (потребителя) , да се свърже и зададе свои въпроси по интересуващи го въпроси. С попълване формата за запитване, Вие се идентифицирате и предоставяте възможност на екипа да се свърже с Вас.
 • VI. Задължително ли е предоставянето на лични данни
 • Задължителната информация, за да кореспондираме с Вас е електронната Ви поща.
 • Предоставянето на личните ви данни в останалата функционална част на сайта е напълно доброволно по ваше желание.
 • VII. Лични данни на деца
 • „Аспида“ ЕООД не желае да събира данни за деца на възраст под 18 години. Ако родителите или други законни настойници открият, че децата под тяхно ръководство са предоставили лични данни на „Аспида ЕООД, искаме да се свържат с нас на посочения имейл или телефон, ако желаят тези данни бъдат изтрити. След това ще организираме незабавно заличаване на данните.
 • VIII. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
 • Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
 • Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “Аспида“ ЕООД в даден момент, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, чрез изпращане на искане в свободен текст до електронната ни поща. „Аспида“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност.
 • Право на достъп
 • 1. Вие имате право да изискате и получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 • 2. Вие имате право да получите информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 • 3. “Аспида“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
 • Право на коригиране или попълване
 • Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно с отправяне на искане в свободен текст до “Аспида“ ЕООД, на посоченият от нас имейл.
 • Право на изтриване („да бъдеш забравен “)
 • 1. Вие имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “Аспида“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • 2. “Аспида“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • 3. За да упражните правото си на „забравяне “, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до “Аспида“ ЕООД в свободен текст, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация пред служител на “Аспида“ ЕООД.
 • 4. “Аспида“ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита, по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
 • Освен правото на достъп, коригиране или изтриване на данни, физическите лица могат да имат и други права по отношение на личните данни, които обработваме, като например право на ограничение или възражение за обработване, правото на преносимост на данните.
 • IX. Срок на съхранение
 • „Аспида“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на необходимата кореспонденция между нас и Вас, но не по-дълго от 5 години. След изтичане на срока се полагат необходимите грижи за изтриване и унищожаване на всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
 • X. Други разпоредби
 • В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
 • 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • 4. Телефон: 02 915 3 518
 • 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg